اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,177
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,823
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,348,863,121
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,064,470
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,064,470
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,064,470
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/05 1,064,470 1,064,470 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,348,863,121
  2 1397/12/04 1,064,294 1,064,294 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,345,675,895
  3 1397/12/03 1,075,674 1,075,530 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,549,905,753
  4 1397/12/02 1,075,378 1,075,234 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,544,530,538
  5 1397/12/01 1,075,104 1,074,960 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,539,555,357
  6 1397/11/30 1,074,868 1,074,720 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,535,180,237
  7 1397/11/29 1,072,677 1,072,515 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,495,104,239
  8 1397/11/28 1,072,368 1,072,206 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,489,494,316
  9 1397/11/27 1,072,071 1,071,909 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,484,086,939
  10 1397/11/26 1,071,773 1,071,611 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,478,676,954
  11 1397/11/25 1,071,474 1,071,313 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,473,247,930
  12 1397/11/24 1,071,176 1,071,014 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,467,824,708
  13 1397/11/23 1,070,887 1,070,725 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,462,574,963
  14 1397/11/22 1,070,576 1,070,414 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,456,918,839
  15 1397/11/21 1,070,278 1,070,117 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,451,512,833
  16 1397/11/20 1,069,975 1,069,813 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,445,996,453
  17 1397/11/19 1,069,678 1,069,517 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,440,601,795
  18 1397/11/18 1,069,382 1,069,220 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,435,212,899
  19 1397/11/17 1,069,086 1,068,924 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,429,829,757
  20 1397/11/16 1,068,787 1,068,625 0 0 19,677 0 1,500 18,177 19,424,404,289